Vijf alternatieven voor het voetlicht


De IJsseldijk bij het Apeldoorns Kanaal bij Hattem voldoet niet meer aan de normen van het Rijk. Tijdens een inloopavond op 3 juli werden bezoekers geïnformeerd over de vijf alternatieven om de dijk te verbeteren. In persoonlijke gesprekken werd toegelicht hoe deze vijf alternatieven tot stand zijn gekomen en hoe wordt toegewerkt naar een voorkeursalternatief.