Een voorkeursalternatief. En nu?


In het voorjaar van 2018 is het voorkeursalternatief voor de dijkverbetering langs het Apeldoorns Kanaal vastgesteld. Hoe gaat het nu verder?