Metingen op de IJsseldijk


In opdracht van het waterschap is Medusa BV uit Groningen gestart om metingen uit te voeren voor de veiligheidsbeoordeling van onze rivierdijken. Met een bodemradar en electromagnetische metingen brengt Medusa delen van de dijk tussen Dieren en Veessen in kaart. Op de foto is de meting van onze dijk bij Voorsterklei te zien. De metingen geven inzicht in de bodemopbouw tot 5 meter onder het maaiveld. De metingen en analyses zijn deze zomer klaar.