WaardeVOL Brummen


Het waterschap, gemeente Brummen en provincie Gelderland werken samen met inwoners en bedrijven aan wateroverlast, verdroging en biodiversiteit in het gebied Voorstonden - Oekense Beek - Leusveld.

Status:
in voorbereiding

Informatie

Deze documenten zijn in het kader van WaardeVOL Brummen opgesteld en vormen een basis voor nadere uitwerking.

Abonneer je nu op het nieuws van deze webpagina.
Heb je vragen over dit project? Neem dan contact op met ons via waardevolbrummen@vallei-veluwe.nl

Foto Joël 3

Joël Verstoep

omgevingsmanager