Beschrijvingen van de huidige situatie naar thema


Om oplossingsrichtingen te kunnen bepalen, geeft de huidige, actuele situatie van alle thema's belangrijke informatie. De beschrijvingen van deze thema's, aangevuld met kaarten, treft u hieronder aan.