Gebiedsateliers


De volgende gebiedsateliers staan gepland. De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en vinden online plaats. De mensen die zich hebben aangemeld ontvangen via e-mail een link om deel te nemen.

  • 16 november: Gecombineerd gebiedsatelier "Voorstonden" (1.2) en "IJsselcorridor" (2.5)
  • 23 november: "Rhienderense Beek inrichting Oost" (4.2)