Gebiedsateliers


Deze gebiedsateliers worden na de zomervakantieperiode gehouden. We willen de bijeenkomsten het liefst fysiek organiseren. Of dat mogelijk is blijft afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus. In het aanmeldformulier staat dat de bijeenkomsten via de computer worden gehouden. Als dat verandert dan laten we je dit op tijd weten.