InformatieLeeswijzer

Deze documenten zijn in het kader van WaardeVOL Brummen opgesteld en vormen een basis voor nadere uitwerking. In de planuitwerking betrekken wij de belanghebbenden. Zij horen tijdig hoe we het gebiedsproces met hen gaan oppakken.