Deelgebiedbijeenkomsten


Vanaf maart 2021 gaan we van start met de deelgebiedbijeenkomsten. In deze bijeenkomsten bepalen we samen de onderwerpen die op een later moment uitgewerkt gaan worden in de gebiedsateliers. Bij de deelgebiedbijeenkomsten zijn alle direct belanghebbenden van het gebied van harte welkom. De indeling van het projectgebied in deelgebieden staat op onderstaande kaart. Vanwege corona zijn de bijeenkomsten via de computer.