Waterfabriek Wilp


Status:
in voorbereiding

English

Contact en meer informatie
Alan Hameetman1

Heb je vragen over dit project?
Neem contact op met ons:

Alan Hameetman

omgevingsmanager

waterfabriek@vallei-veluwe.nl

Dit project ontvangt, als onderdeel van LIFE Water Factory, financiële steun uit het LIFE Programma van de Europese Unie. LIFE is een subsidieprogramma van de Europese Unie. Doel is om innovatieve projecten te ondersteunen die passen in het Europese natuur, milieu- en klimaatbeleid.