Eerste stappen naar een circulaire waterfabriek


Waterschap Vallei en Veluwe en zijn partners hebben niet stilgezeten de afgelopen maanden. In het allereerste nieuwsitem over de Waterfabriek laten we zien waar we mee bezig zijn. En, dat we aan de vooravond staan van een bijzonder moment!