Groen licht voor Waterfabriek Wilp


Waterschap Vallei en Veluwe geeft groen licht voor de waterfabriek in Wilp. De nieuw te bouwen waterfabriek wordt een ‘alles in één zuivering’ en vervangt op termijn voor een deel de rioolwaterzuivering in Terwolde. Naast het produceren van schoon water, onttrekt de waterfabriek grondstoffen zodat deze hergebruikt kunnen worden. Zo bouwt het waterschap aan zijn ambitie om in 2050 circulair te zijn.