Testen techniek voor de Waterfabriek Wilp van start


Waterschap Vallei en Veluwe start vandaag met het testen van de techniek voor de nieuwe Waterfabriek Wilp. Dit gebeurt in een proefopstelling op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Terwolde. De Waterfabriek Wilp wordt een alles in één zuivering die grondstoffen wint uit rioolwater en schoon water levert aan de Twellose beek. Met de waterfabriek zet het waterschap een belangrijke stap om in 2050 volledig circulair te zijn.