Ik heb een privacy verzoek


Gebruikt Waterschap Vallei en Veluwe je persoonsgegevens, dan heb je verschillende rechten. Deze staan in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Op deze webpagina staan deze rechten die je hebt beschreven. Veel van deze rechten bestaan uit verzoeken die je kunt doen. Vandaar dat Waterschap Vallei en Veluwe deze rechten ook wel een AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)-verzoek noemt.