Nationale ombudsmanJe kan een klacht indienen bij de Nationale ombudsman als je niet tevreden bent met de gedraging of de werkwijze van (ambtenaren) van een overheidsinstantie. Een overheidsinstantie is bijvoorbeeld een ministerie, gemeente, provincie, waterschap, de politie, de Sociale Verzekeringsbank of de Informatie Beheer Groep.