“Juist samen kom je tot een beter resultaat voor de Grebbedijk”


De Grebbedijk tussen Wageningen en Rhenen wordt versterkt. Samen met bewoners, belanghebbenden en andere overheden is Waterschap Vallei en Veluwe veel in overleg. De gebiedsontwikkeling gebeurt samen, in de geest van de komende Omgevingswet. In 2020 is het voorkeursalternatief afgerond. De Dijkdenkers waarin tientallen betrokkenen meedoen, hebben meegedacht en doen dat ook in de uitwerkingsfase. Voorzitter Rik Eweg is positief: “Juist vanuit de verbinding kom je tot een beter resultaat.”