Kleine kringloop: steeds meer boeren doen mee


Het verbeteren en vruchtbaar maken van de bodem in de landbouw is een speerpunt voor het waterschap. Organische stof aanbrengen, zoals maaisel, zorgt dat de bodem na verloop van tijd beter tegen droogte kan en ook beter water opneemt als het nat is. Daarom zet het waterschap eigen maaisel af bij boeren die dat verwerken in de bodem. In 2020 was dit een record hoeveelheid. Melkveehouder Erwin Jonker is op zijn land net begonnen en wacht de resultaten af. Collega-agrariër Jan Overeem heeft meer ervaring en twijfelt niet meer. “Na drie droge zomers voel je de urgentie wel.”