Medicijnresten te lijf door resten toiletpapier


Bedrijven werken met waterschap aan wereldprimeur

Op de rioolwaterzuivering in Ede komt een installatie die medicijnresten uit rioolwater verwijdert. Uit cellulose, dat in resten toiletpapier zit, haalt het waterschap een actieve koolstof die deze medicijnresten adsorbeert. Het is een wereldprimeur die bijdraagt aan de oplossing van een groeiend milieuprobleem. De Nederlandse bedrijven CirTec en PulsedHeat zijn partners. “Goed dat juist vanuit het MKB deze innovatie met het waterschap mogelijk wordt gemaakt.”