'Natuur staat bij waterschap nu echt op het netvlies'


Ecoloog Albert Vliegenthart pleit voor meer biodiversiteit

Dijken keren het water. Tegelijk zitten dijken vol grassen, bloemen en kleine dieren. Hoe kan het maaien van dijken zo worden uitgevoerd dat het goed is voor de biodiversiteit? Ecoloog Albert Vliegenthart van de Vlinderstichting adviseerde Waterschap Vallei en Veluwe gericht op een ‘brede kijk op de dijk’. Zijn ervaringen zijn positief. “Bij het waterschap begrijpen ze steeds beter dat infrabeheer ook natuurbeheer is.”