Samenwerking staat centraal bij ontwikkeling Waterfabriek Wilp


De Waterfabriek Wilp is een innovatief project, waarin een nieuwe manier van rioolwater zuiveren wordt ontwikkeld. Het haalt straks meer grondstoffen uit rioolwater, produceert schoner water en  de uitstoot van broeikasgassen behoort na realisatie tot het verleden. Om deze innovatie te realiseren werkt het waterschap bewust samen met veel partijen. Drie betrokkenen blikken terug op 2020. Omwonende Janina Busscher, gemeenteambtenaar Marjolijn Bijsterveld en afvalwaterexpert Cora Uijterlinde vertellen over dit unieke project en een bijzonder jaar waarin “ondanks de beperkingen door corona, goed is samengewerkt.”De Europese Unie hecht veel belang aan innovatieve projecten. De waterfabriek ontvangt daarom financiële steun uit het LIFE Programma van de Europese Unie.