“Steeds meer mensen krijgen oog voor landschap en natuur”


Tijdens een wandeling over het Klompenpad door het Renkums beekdal is Arjan Vriend in zijn element. De directeur-bestuurder van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) vertelt met passie over het landschap. Hij signaleert een groeiend bewustzijn bij mensen omtrent  landschap, natuur en water. “Juist samen met het waterschap en anderen realiseren we mooie dingen. Denk aan de vele Klompenpaden en aan het onderhoud van beken waar zoveel vrijwilligers bij betrokken zijn.”Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Dit jaar bestaat Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) 35 jaar. Het is dé organisatie in Gelderland die zich inzet voor het cultuurlandschap, een landschap met heggen, knotwilgen, boomgaarden en poelen.
SLG (Stichting Landschapsbeheer Gelderland) heeft zelf geen eigen terreinen en werkt dus altijd samen met anderen zoals gemeenten, agrariërs, particuliere grondeigenaren in het buitengebied, vrijwilligers, waterschappen en de provincie Gelderland.
Zie Stichting Landschapsbeheer Gelderland.