“We hebben gezamenlijke belangen om verdroging tegen te gaan”


Om een bijdrage te leveren aan de grondwatervoorraad op de Veluwe kwamen Waterschap Vallei en Veluwe en drinkwaterbedrijf Vitens samen in actie. De innamevijvers voor oppervlaktewater langs de A50 bij Vossenbroek worden nu beter voorzien van water. Dat is gunstig voor de grondwatervoorraad en enkele natuurgebieden die afhankelijk zijn van grondwater. Mark de Vries, omgevingsmanager bij Vitens, is enthousiast. “Ik schakel prettig en snel met de deskundigen van het waterschap en dit project is heel voortvarend gerealiseerd.”Jelle Hannema, directeur Vitens:

“De ambitie van Vitens is: Elke druppel duurzaam in 2030, met een positieve impact op mens en natuur. Het infiltratieproject in Epe is daarin een schoolvoorbeeld van hoe dat kan worden gerealiseerd. Het waterschap is een echte sleutelpartij voor ons. Samen werken we aan een duurzaam en toekomstbestendig watersysteem.”