'Werken aan bewustwording pakken we samen op'


Wethouder Marije Storteboom prijst samenwerking

“We hebben veel te kampen gehad met overlast uit regenwater,” vertelt Marije Storteboom, wethouder van de gemeente Nunspeet met waterzaken in haar portefeuille. “Samen met Waterschap Vallei en Veluwe troffen we maatregelen in Elspeet, één van de dorpen in onze gemeente. Maar bewoners hebben ook hun eigen verantwoordelijkheid. Die willen we aanspreken met de actie ‘Operatie Steenbreek’. Zo stimuleren we de bewustwording en komen we tot een gezamenlijke aanpak.”