Agrarische nieuwsbrief extra editie droogte 2022


Oproep

Voor circa 20 bij Waterschap Vallei en Veluwe geregistreerde onttrekkingen voor beregening betekende de afkondiging van het onttrekkingsverbod uit grondwater een ingrijpende verandering voor hun bedrijfsvoering. Bij controle bleken niet alle bedrijven hun onttrekkingsinstallaties te hebben gemeld. Daarom roept het waterschap ondernemers die ook grondwater onttrekken op zich te laten registreren. Dat kan door contact op te nemen met ons waterschap via telefoonnummer: (055) 5 272 911.

Lees de volledige oproep.