Uitleg bij de tijdlijn


Oproep

Voor circa 20 bij Waterschap Vallei en Veluwe geregistreerde onttrekkingen voor beregening betekende de afkondiging van het onttrekkingsverbod uit grondwater een ingrijpende verandering voor hun bedrijfsvoering. Bij controle bleken niet alle bedrijven hun onttrekkingsinstallaties te hebben gemeld. Daarom roept het waterschap ondernemers die ook grondwater onttrekken op zich te laten registreren. Dat kan door contact op te nemen met ons waterschap via telefoonnummer: (055) 5 272 911.

Het onttrekkingsverbod uit grondwater overdag, is vooral ingesteld om het waterbewustzijn te vergroten. Dat geldt voor de gebruikers: dat de beschikbaarheid van grondwater geen vanzelfsprekendheid is, omdat door een dalend grondwaterpeil kwetsbare functies beschadigd raken. Het werkt ook naar het grotere publiek, voor wie de tegenstelling tussen droogvallende beken en de voor het gevoel continue beregening van gewassen veel vraagtekens oproept.

Na het bekend worden van het onttrekkingsverbod uit grondwater kwamen praktische bezwaren in beeld, zoals installaties die juist heel duurzaam op zonne-energie werken of nachtelijke geluidsoverlast van beregening. De evaluatie komende winter leert ons hoe we deze ingreep, als dat weer nodig is, beter kunnen inzetten.