Nieuwe regeling Watersparen


Langdurige droge perioden, intensieve buien. Het klimaat verandert en legt een grotere druk op het watersysteem: oppervlaktewater, grondwater, waterbodems, oevers en gemalen, sluizen, stuwen. Het huidige watersysteem is primair (in)gericht op ontwatering en dat is achterhaald. Dat laten vier droge zomers in de afgelopen vijf jaar zien.