Deltaplan Agrarisch Waterbeheer krijgt impuls in 2024


Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), in 2013 door LTO Noord geïntroduceerd, gaat een nieuwe fase in. DAW is namens de agrarische sector het antwoord van LTO (Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland) Noord op de wateropgaven in Nederland. De sector kan positief bijdragen aan die opgaven, op het gebied van verbetering van de waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid.Meer informatie

Wil je meer weten over het DAW? Neem dan contact op met je lokale LTO (Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland) Noord-afdeling of mail het waterschap via bodemenwater@vallei-veluwe.nl

Meer informatie is ook te vinden op deze sites: