Gewasbescherming in Vallei en Veluwe


Wil je als agrariër schimmels, insecten en onkruiden weghouden bij gewassen? Zet dan gewasbeschermingsmiddelen in. Deze middelen houden gewassen veilig, maar brengen ook risico’s met zich mee. Zo kunnen ze terechtkomen in sloten en grondwater.Resultaten metingen

Benieuwd naar de resultaten? Die zijn te vinden op de site van Atlas Bestrijdingsmiddelen on oppervlaktewater. Zoek op regio en klik Vallei en Veluwe aan.

Kaderrichtlijn Water

De Kaderrichtlijn Water, die in 2000 van kracht werd, heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen. Uiterlijk in 2027 moet het water in de EU-lidstaten chemisch schoon en ecologisch gezond zijn. Als waterkwaliteitsbeheerder houdt Waterschap Vallei en Veluwe zich bezig met de kwaliteit van het oppervlaktewater in het werkgebied. Daarom monitort het waterschap de situatie in de KRW (Kaderrichtlijn Water)-wateren om aan te tonen dat er verbetering plaatsvindt. Een van de punten waar op wordt gelet, is de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater.