Subsidieregeling Landelijk Gebied in de praktijk


Droogte bestrijden, biodiversiteit ontwikkelen, de waterkwaliteit verbeteren… Wilt u aan deze doelen werken? Dan is er een subsidieregeling die daarbij helpt.

Waterschap Vallei en Veluwe biedt de subsidieregeling Landelijk Gebied sinds 2020 aan. Deze regeling is bedoeld om ideeën en initiatieven van agrariërs en inwoners te ondersteunen die bijdragen aan de doelen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De subsidieregeling kan ondernemers ondersteunen bij het verbeteren van hun bedrijfsvoering en het verduurzamen van hun activiteiten. Ze helpt daar waar andere subsidieregelingen, zoals het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, niet passend zijn.Aanvraagformulier subsidieaanvraag

Op de site van Waterschap Vallei en Veluwe staat de uitleg en het formulier om een subsidieaanvraag in te dienen. Weet je niet zeker of je idee binnen de regeling valt, mail dan naar info@vallei-veluwe.nl.