"In de bodem komt alles samen"


Pieter Struyk geeft bodemcursussen voor agrariërs

Hoe ziet je bodem eruit en wat kun je doen om ‘m te verbeteren? Die vragen staan centraal tijdens de cursus Bodem en water die Pieter Struyk in het kader van Boer aan het Roer voor Waterschap Vallei en Veluwe geeft. In drie dagdelen gaat hij samen met agrariërs de diepte in. “Bodembeheer is nog steeds een mysterieuze zwarte doos.”Boer aan het Roer

De cursus Bodem en water wordt gegeven in het kader van Boer aan het Roer. Als onderdeel van de Regio Deal Foodvalley versnelt Boer aan het Roer de ontwikkeling naar toekomstgerichte landbouw in de Gelderse Vallei. Waterschap Vallei en Veluwe is partner van de Regio Deal Foodvalley. Benieuwd naar meer informatie? Ga dan naar www.boeraanhetroer.nl/regiodeal.