"Bodemleven blijft bovenin met ecoploeg”


Agrariër Bruil grijpt subsidiekans

“Hij ploegt echt heel mooi”, stelt Hans Bruil tevreden vast tijdens het proefdraaien met de ecoploeg. “Ik had nooit verwacht dat hij alles er zo mooi onder zou krijgen.” Met de ecoploeg heeft hij de voordelen van niet kerende grondbewerking en toch schone grond om in te zaaien.Oplossingen om verdroging of vernatting tegen te gaan en die de kwaliteit van de bodem verbeteren zijn altijd welkom. Voor de Gelderse investeringsregeling via Zoetwatervoorziening Oost-Nederland, schreef Henriët Dijk (LTO (Land- en Tuinbouworganisatie) Noord) een artikel over ecoploegen. Daarin vertelt melkveehouder en akkerbouwer Hans Bruil over zijn keuze en ervaringen. Hij vertelt er meer over op YouTube. Zoek daar naar het filmpje Ecoploeg - DAW (Digital Audio Workstation) investeringsregeling Gelderland of kijk op https://tinyurl.com/2v3k8jyd. De ecoploeg is een voorbeeld van de investeringsregeling, waarbij boeren 40 procent subsidie kunnen krijgen op water- of bodemmaatregelen.

Advies

Wil je eerst advies inschakelen? Dan kan je dit tot 1.500 euro per bedrijf vergoed krijgen.

Meer weten? Bel gebiedsmakelaar Henk Jolink, telefoonnummer (06) 57 42 93 05. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer zorgt voor de ondersteuning en uitvoering van deze regeling.