Evaluatie actie watersparen


In de vorige agrarische nieuwsbrief - winter 2021/2022 - kondigde het waterschap de evaluatie aan van de regeling Watersparen. Deze subsidieregeling gold van augustus 2020 tot april 2021. De doelgroep voor de actie bestond uit eigenaren van grond langs de kleinere watergangen buiten de bebouwde kom. Deelnemers konden hun ervaringen aangeven in een enquête. De ontvangen reacties maakten onderdeel uit van de evaluatie. In deze tekst leest u over de conclusies en aanbevelingen.Waarom de regeling Watersparen?

Watersparen is bedoeld om op korte termijn oplossingen te realiseren die helpen verdroging tegen te gaan, water vast te houden en de grondwatervoorraad te vergroten.