Kansen op de kaart


Het weer is grillig. Soms valt er veel regen, soms is het lange tijd droog. Om in droge perioden voldoende water te hebben, is het vasthouden van water uit nattere perioden belangrijk. Dat kan op verschillende manieren. De ‘Kansenkaart water vasthouden’ laat zien welke methode waar het best past.Oplossingen om verdroging of vernatting tegen te gaan en die de kwaliteit van de bodem verbeteren zijn altijd welkom. Voor de Gelderse investeringsregeling via Zoetwatervoorziening Oost-Nederland, schreef Henriët Dijk (LTO (Land- en Tuinbouworganisatie) Noord) een artikel over ecoploegen. Daarin vertelt melkveehouder en akkerbouwer Hans Bruil over zijn keuze en ervaringen. Hij vertelt er meer over op YouTube. Zoek daar naar het filmpje Ecoploeg - DAW (Digital Audio Workstation) investeringsregeling Gelderland. De ecoploeg is een voorbeeld van de investeringsregeling, waarbij boeren 40 procent subsidie kunnen krijgen op water- of bodemmaatregelen.