Project in en om de sloot


Ecologisch slootschonen

Sloten bieden een mogelijkheid om een teveel aan water af te voeren, terwijl ze bij te weinig neerslag water in de poldergebieden kunnen aanvoeren. Bovendien vormen ze een belangrijk element voor het (polder)landschap. Om het dichtgroeien van sloten tegen te gaan, worden ze elk najaar geschoond.Meer informatie over de schouw en diepteschouw is te vinden op www.vallei-veluwe.nl/schouw. Mails hierover kunnen naar schouw@vallei-veluwe.nl.

Meer weten?

Bent je geïnteresseerd en wil je hier over doorpraten? Kijk voor meer informatie over slootschonen in je gebied bij een van de drie collectieven: