Constructief


Heemraad Erik den Hertog

Het is eind juni, ruim drie maanden na de waterschaps­verkiezingen. Waterschap Vallei en Veluwe heeft een nieuw dagelijks bestuur. De bestuursagenda is vastgesteld. Ons huiswerk voor de komende vier jaar.