Doorzaaien kruidenrijk grasland zorgt voor betere bodem


Logo Regiodeal Food ValleyIn de Gelderse Vallei werken partners praktisch en wetenschappelijk aan landbouw waar toekomst in zit, voeding en gezondheid, en kennis en innovatie. Dat gebeurt onder de naam Regio Deal Foodvalley. Begin juni vonden de jaarlijkse Regio Foodvalley Days plaats. Een breed publiek kreeg een inkijkje in de laatste ontwikkelingen.Wie het digitale handboekje ‘Kruiden zaaien doe je zo!’ wil lezen, kan deze downloaden op de website van Boer aan het Roer. Ontvang je het liever op papier, mail dan naar communicatie@vallei-veluwe.nl of bel (055) 5 272 911. Het boekje wordt dan per post verstuurd.

Het doel van de Regio Deal Foodvalley is om de verandering naar een duurzaam en gezond voedselsysteem te versnellen. Een gezonde bodem en goede waterkwaliteit en -beschikbaarheid zijn daarbij belangrijke voorwaarden. Een van de thema’s is toekomstbestendige landbouw. Negen samenwerkingspartners koppelen sinds 2021 hun aanpak zoveel mogelijk aan bestaande programma’s die gericht zijn op maatschappelijke opgaven zoals stikstofaanpak, kringlooplandbouw en overgewicht. Meer informatie lees je op www.regiofoodvalley.nl.