Tips om uitstoot te verminderen


In het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) werken agrariërs aan schoon en voldoende water en een betere bodem. Op hun eigen bedrijf treffen zij vrijwillig maatregelen of doen mee in een project om meer kennis op te doen. Projecten die gaan over verdroging, vernatting of het verbeteren van schoon grond- en oppervlaktewater.Omdat alle beetjes helpen drie tips die je als agrariër zelf eenvoudig kunt toepassen op het bedrijf:

  • Zet kisten waarin gewasbeschermingsmiddelen worden bewaard binnen. Bij regen kunnen druppels van de middelen vanuit een kist van het erf afspoelen naar oppervlaktewater.
  • Hang zuigslangen binnen op. Deze slangen worden gebruikt om water op te zuigen, door drift kunnen druppels gewasbeschermingsmiddel op de slang terechtkomen. De slang hangt daarna in oppervlaktewater waardoor de druppels ook in het water terecht komen.
  • Ga zorgvuldig om met verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen. Spoel verpakkingen goed, voorkom dat ze met een trekker worden platgereden en na een regenbui naar oppervlaktewater afspoelen.