Samen op weg naar toekomstbestendige landbouw


Innovaties vanuit Regio Deal Foodvalley

De samenwerking in de Regio Deal Foodvalley is volop aan de gang. Binnen het werkpakket Bodem en Water werken agrarische ondernemers, LTO (Land- en Tuinbouw Organisatie) Noord, Waterschap Vallei en Veluwe, marktpartijen en kennisinstellingen samen aan vraagstukken hoe een toekomstbestendige duurzame landbouw in de Foodvalley eruit ziet. Wat is er nodig voor een succesvolle transitie?Rijsporen in het land zijn funest voor het bodemleven.
Wellicht dat vroegrijpe maisrassen hier
een bijdrage aan kunnen leveren