Met bokashi op weg naar betere bodem


Organische stof is de sleutelfactor

Inzicht krijgen in de conditie van de bodem en de kwaliteit ervan beoordelen. Met die doelen kwamen agrariërs van de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden eind juni samen. Dat gebeurde in Bennekom, tijdens een door het Louis Bolk-instituut georganiseerde bokashi-bijeenkomst.Onderzocht wordt hoe
maaisel 
tot een hoogwaardig
en 
toepasbaar (eind)product
kan worden omgezet,

dat bijdraagt aan bodemverbetering.