Het nieuwe maaien van de A-watergangen


Zoeken naar balans tussen water vasthouden en afvoeren

Door de droge zomers in 2018, 2019 en 2020 is het waterschap het maaibeheer van de A-watergangen kritisch gaan bekijken. Het maaibeheer is nu niet meer gericht op enkel afvoeren van water. Waar het kan, laten we begroeiing staan om water vast te houden en de biodiversiteit te bevorderen. Veel watergangen worden dit jaar gedeeltelijk of in verschillende fasen gemaaid. Deze nieuwe werkwijze zorgt ervoor dat het watersysteem beter bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering.Waarom blijft er soms begroeiing staan?

Als het geen problemen geeft voor de water aan­ en afvoer, laten we delen staan. Zo maaien we alleen dat deel dat echt nodig is. Goed voor de biodiversiteit!

Hoe bepalen jullie waar jullie gaan maaien?

We hebben enkele duizenden kilometer sloten, kanalen, weteringen en waterbergingen te onderhouden. Deze kunnen we niet allemaal tegelijk maaien. De weersomstandigheden, de grondslag en de afmetingen bepalen wanneer we waar maaien. Dit doen we zo efficiënt mogelijk binnen de regels van de wet Natuurbescherming en de gedragscode van de waterschappen. Daarom zijn we 1 juni gestart met het maaien van de sloten, kanalen, weteringen en waterbergingen.