Met teeltvrije zone blijft waterkwaliteit op peil


Voorkom dat mest of gif in de sloot komt

Om het water en de slootkanten te beschermen, geldt langs de meeste sloten en beken een teeltvrije zone van minimaal 50 cm breed. Dit is een strook waar, behalve gras, geen gewas mag worden verbouwd en die niet mag worden bemest of gespoten. Ook mag er in de teeltvrije zone niet worden bemest. We willen voorkomen dat meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen in het water terecht komen. Zo houden we de waterkwaliteit op peil.Afstanden teeltvrije zone Activiteitenbesluit

  • Aardappelen, uien, wortelen en bollen* 150 centimeter.
  • Boomkwekerijgewassen (neerwaarts) en vaste planten 150 centimeter.
  • Boomkwekerijgewassen (opwaarts en zijwaarts) 500 centimeter.
  • Appel, peer, pit- en steenvruchten (zijwaarts) 450 centimeter.
  • Granen en graszaad 50 centimeter.
  • Overige gewassen 50 centimeter.

* Wanneer minimaal 90% drift-reducerende doppen gebruikt worden, is de teeltvrije zone 100 centimeter. Met een handmatig aangedreven hand gedragen spuit 50 centimeter.

Spuit- en mestvrije zone

  • Grasland 50 centimeter.
  • Braakliggend land 50 centimeter.

We willen voorkomen dat meststoffen of
gewasbeschermingsmiddelen
in het water terecht komen.