Telers krijgen inzicht in waterhuishouding


Voorspellen waterbeschikbaarheid met Grow with the Flow

Watertekort en wateroverlast zijn steeds grotere thema’s vanwege klimaatverandering. Deltares heeft samen met Wageningen University & Research (WUR) en de waterschappen Aa en Maas en Vallei en Veluwe een integraal platform ontwikkeld waarin gegevens over waterbeschikbaarheid op perceelsniveau kunnen worden gevolgd en weersvoorspellingen worden meegenomen. Dit moet telers de kans geven om betere afwegingen te maken, bijvoorbeeld wat betreft beregening.Grow with the Flow helpt waterschappen
aan te sluiten bij
de dagelijkse praktijk van boeren.