Tweede avond 'Bodem en Water' 14 november


Welke maatregelen kunnen boeren nemen om de gezondheid van de bodem te verbeteren en de gewasopbrengst te verhogen? Die vraag staat centraal op de thema-avonden ‘Bodem en Water’ die Waterschap Vallei en Veluwe samen met LTO organiseert.