Goede bodem, hogere opbrengsten, betere waterhuishouding


Na tien jaar van investeringen in de bodem, plukt Theo Folmer (36) daar nu de vruchten van. Waar de gemiddelde opbrengst in het gebied ligt op tien ton droge stof per hectare, haalt hij gemiddeld 13 ton, met uitschieters op enkele percelen naar 15 ton. Hij is een gedreven boer, die graag vertelt over zijn resultaten en zijn bedrijf laat zien aan collega’s. "De bodem is de enige productiefactor waar de volgende generatie het ook mee moet doen".