Deltaplan Agrarisch Waterbeheer


Met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) proberen we in Nederland de waterhuishouding te verbeteren inclusief de waterkwaliteit. Zo dragen we bij aan het bereiken van de doelen van het waterbeheer. Daarnaast wordt het productiepotentieel van de grond groter, wat agrariërs ten goede komt.