Online meters voor onderzoek afvalwater


Waterschap Vallei en Veluwe gebruikt innovatieve apparatuur om de vuilvracht bij gemalen te meten. Met zogenoemde online meters is het mogelijk ter plekke een indicatie te krijgen van de hoeveelheid en aard van het vuil dat in afvalwater zit. "We kunnen ook sneller een link leggen naar bedrijven die afvalwater lozen en dus slagvaardiger optreden.”