Flinke overtredingen zuiveringsheffing Putten


Waterschap Vallei en Veluwe heeft de afgelopen periode het vergrootglas gelegd op bedrijven op bedrijventerrein Keizerswoert in Putten. Dit om te controleren of deze bedrijven hun voorzieningen op orde hebben en op de juiste manier worden aangeslagen voor de waterschapsbelasting.