De multifunctionele, veilige en bloemenrijke dijk


Eén van de kerntaken van het waterschap is het zorgen voor veilige dijken. De afgelopen jaren hebben we als waterschap ingezet op het versterken van de dijken door te zorgen voor een goed doorwortelde grasmat (H2), de dijkbekleding. Nu de meeste dijkenbekleding hieraan voldoet, gaan we kijken naar hoe en waar we de dijkbekleding kunnen verrijken met bloemdragende kruiden en grassen*. Bloemrijke dijken zijn bevorderlijk voor de biodiversiteit van flora en fauna (zoals bijen en vlinders) en de landschappelijke beleving. Een goede biodiversiteit is van groot belang voor ons gebied. Veiligheid en stabiliteit van de dijk staat natuurlijk voorop. Waterschap Vallei en Veluwe wil een grotere bijdrage leveren aan een duurzame leefomgeving. Daarom hebben wij in 2016 samen met 20 andere partijen de Green Deal Infranatuur ondertekend.