Raad van Kinderen 2019 – kijkje in de ‘waterkeuken’


Sinds mei 2019 is de nieuwe Raad van Kinderen van Waterschap Vallei en Veluwe geïnstalleerd: 32 kinderen uit groep 7 van de School op de Berg in Amersfoort. Zij gaan adviseren op de vraag hoe de Waterschap Vallei en Veluwe en Vitens kunnen samenwerken met inwoners en andere partijen om voldoende schoon water in de bodem te houden.