Circulaire economie


Doelen

Vanaf 2025 zijn al onze lange termijnkeuzes 100% circulair.

Vanaf 2025 kopen we 100% circulair in en zijn onze aanbestedingen 100% circulair.

Vanaf 2030 gebruiken we 50% minder primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen).

In 2030 zetten we 30% en in 2050 100% van het rioolwater om in waardevolle stoffen.

In 2040 worden alle biomassastromen uit ons watersysteem hoogwaardig hergebruikt.