Leefomgeving en klimaat


Doelen

Water aantoonbaar als drager bij ruimtelijke ontwikkeling boven en onder de grond; lokaal en regionaal.

Gebiedseigen water maximaal vasthouden en schoonhouden in plaats van afvoeren en schoonmaken.

Partnerschap als watermerk (denk aan blauwe aanpak adaptatie).

Samen denken en werken aan een klimaat inclusieve leefomgeving in onze gebiedsateliers.

Feiten en cijfers

In de afgelopen dertig jaar zijn de temperatuur, de zonnestraling, de neerslag, de verdamping en het neerslagtekort in Nederland toegenomen.

In stedelijk (versteend) gebied kan de temperatuur op warme dagen soms wel 5 graden meer zijn dan in landelijk (onbebouwd) gebied.

In de periode 1901­ - 2020 is de jaargemiddelde temperatuur met 2,3°C toegenomen.

In de periode 1906­ - 2020 is de jaarlijkse neerslag met 21% toegenomen.

Regen valt in steeds kortere perioden (piekbuien) met als gevolg ook langere perioden van droogte.

De huidige waterkwaliteit is goed, maar kan nog beter.